Tìm kiếm
Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 đã tích cực triển khai nhiều giải pháp  các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 24/10/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh về phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm...
 
Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến toàn trình được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử.   ...
Trong thời gian qua, sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tậm trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, góp phần xây dựng nền...
 
Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện A Lưới đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong công tác tham mưu, triển khai...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 264.854
Truy cập hiện tại 3